Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Hội nghị sơ kết nữa nhiệm kỳ và Công văn ủng hộ kinh phí xây dựng nhà công vụ ở Quảng Trị

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô một số nội dung
1. Kế hoạch số 198/CĐ-ĐHQG ký ngày 03/11/2015 về việc Hội nghị sơ kết nữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ IV (xem file đính kèm).
2. Công văn 200/CĐ-ĐHQG ký ngày 05/11/2015 về việc ủng hộ kinh phí xây dựng Nhà công vụ ở Quảng Trị và mái ấm công đoàn (xem file đính kèm).
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: CV ung ho kp xd nha cong vu quang tri.pdf
Tập tin đính kèm: KH hoi nghi so ket nua nhiem ky.pdf