Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM năm 2016 và Thông báo kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, khởi nghĩa Hai Bà Trưng

 Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô Thông báo số 01a/CĐ-ĐHQG ký ngày 04/01/2016 về việc kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Kế hoạch số: 01/CĐ-ĐHQG ký ngày 04/01/2016 về Kế hoạch hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM năm 2016 và thông báo (xem file đính kèm). Trân trọng./.  


Tập tin đính kèm: KE HOACH HOAT DONG BAN NU CONG NAM 2016.pdf
Tập tin đính kèm: thong bao ve viec ky niem ngay quoc te phu nu va khoi nghia hai ba trung.pdf