Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức tuyên dương “Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2022 và khen thưởng các cấp

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 157/CĐ ĐHQG ngày 08/8/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tổ chức tuyên dương “Người Cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2022 và khen thưởng các cấp. 

 

Trân trọng./.