Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam"

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô Kế hoạch số 59/CĐ-ĐHQG ký ngày 28/4/2014 về Kế hoạch tổ chức Hội thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" (xem file đính kèm).
 
Trân trọng.

Tập tin đính kèm: KE HOACH HOI THI VINH QUANG CONG DOAN VIET NAM.doc