Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Kính gửi: Quý Thầy, Cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 229/CĐ-ĐHQG ngày 20/10/2022 về việc Tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Trân trọng./.