Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 14 và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Kính gửi: Quý Thầy Cô

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến các đơn vị Kế hoạch số 27 ngày 08/3/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân lần thứ 14 và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022.

Trân trọng./.