Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch 155/CĐ-ĐHQG tổ chức cuộc thi viết 20 năm Công đoàn ĐHQG-HCM

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô Kế hoạch số 155/CĐ-ĐHQG ký ngày 24/9/2015 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "20 năm Công đoàn ĐHQG-HCM"(xem file đính kèm).
 
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: Ke hoach cuoc thi viet 20 nam CD DHQG.doc