Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Hướng dẫn số 129/CĐ ĐHQG ngày 11/7/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc tuyên truyền về “Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022”.

 

Trân trọng./.