Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giownevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam.

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng kính gửi Hướng dẫn 171/CĐ-ĐHQG ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Công đoàn ĐHQG-HCM Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Giownevơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam. Trân trọng./.