Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn thực hiện Chương trình tuyên dương "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" năm 2022

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Công văn số 34/CĐ ĐHQG ngày 22/3/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về Hướng dẫn thực hiện Chương trình tuyên dương "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" năm 2022 với chủ đề "Đồng hành - Hiệu quả - Lan toả".

Trân trọng./.