Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2018.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Hướng dẫn số 88/CĐ-ĐHQG ký ngày 26/4/2018 Hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo và biên giới trên đất liền năm 2018.
Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: 2018 Huong dan tuyen truyen bien daobien gioi [DHQG].pdf