Skip to content Skip to navigation

Hướng dẫn tổ chức bình chọn, tôn vinh, tuyên dương cán bộ công đoàn nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô  Hướng dẫn số 102/CĐ-ĐHQG ký ngày 02/5/2018 Hướng dẫn tổ chức bình chọn, tôn vinh, tuyên dương cán bộ công đoàn nhân ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: Biểu mẫu (chinh thuc).doc
Tập tin đính kèm: Báo cáo thành tích.docx
Tập tin đính kèm: Danh sách cá nhân được tuyên dương (cấp cơ sở).docx
Tập tin đính kèm: Phiếu bình chọn.docx
Tập tin đính kèm: Mẫu báo cáo thành tích cá nhân đạt giải.docx
Tập tin đính kèm: HD TANG KY NIEM CHUONG VI SU NGHIEP TO CH