Skip to content Skip to navigation

Hội thao Người giáo viên nhân dân toàn quốc Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2022

Kính gửi: Qúy Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính gửi đến Quý Thầy Cô Kế hoạch số 1284/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Hội thao Người giáo viên nhân dân toàn quốc Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/1982-20/11/2022 và Quyết định 2767/QĐ-BGDĐT về ban hành Điều lệ Hội thao và Thông báo 1389/TB-BGDĐT về tổ chức Hội thao.

Trân trọng./.