Skip to content Skip to navigation

[Hội Thao Công Đoàn ĐHQG-HCM] Thông báo về thay đổi thời gian Giải Cầu Lông (26-11-2015)

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
 
Văn phòng công đoàn ĐHQG-HCM thông báodời lại thời gian thi môn Cầu lông vì Nhà học TDTT Đa năng Đại học Bách Khoa ngày 28,29/11/2015 trùng với giải của sinh viên trường Đại học Bách khoa (Thời gian cụ thể Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM sẽ thông báo sau).
 
in2mx3m caulongTHONGBAO WEB
Trân trọng./.