Skip to content Skip to navigation

[Hội Thao Công Đoàn ĐHQG-HCM] Thông báo về Giải Cờ Tướng

 

webcd cotuong
 
BTC Hội thao xin thông báo thời gian và địa điểm Giải Cờ tướng:
 
- Thời gian: lúc 8h ngày 26/11/2015 (thứ năm);
- Địa điểm: Phòng I23 Trường ĐH KHTN, 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
 
Danh sách vận động viên:
 

STT

Họ và tên

Đơn vị

1

Nguyễn Hoàng Minh Đăng

ĐH QT

2

Trần Trọng Minh

ĐH QT

3

Võ văn Hải

ĐH QT

4

Trần Thanh Tùng

TT QLKTX

5

Hồ Đức Hoang

TT QLKTX

6

Nguyễn Ngọc Bích

TT QLKTX

7

Nguyễn Văn Bình

ICDREC

8

Phan Nhật Duy

ICDREC

9

Nguyễn Trọng Đại

ICDREC

10

Tôn Hòa Nhã

ICDREC

11

Trần Kim Vũ

ICDREC

12

Lưu Huỳnh Ngọc Dũng

Khoa Y

13

Nguyễn Việt Quốc

Khoa Y

14

Huỳnh Công Luận

Viện MT-TN

15

Võ Thế Dân

ĐH CNTT

16

Nguyễn Hữu Lượng

ĐH CNTT

17

Trịnh Minh Tuấn

ĐH CNTT

18

Đào Đức Cơ

ĐH CNTT

19

Phạm Thế Nhân

ĐH KHTN

20

Võ Hồng Châu

ĐH KHTN

21

Đỗ Hữu Tuấn

ĐH KHTN

22

Phạm Khắc Luân

ĐH KHTN

23

Đoàn Minh Tâm

ĐH KHTN

24

Đoàn Thị Anh Vũ

ĐH KHTN

25

Đỗ Thị Cát Trâm

ĐH KHTN

26

Nguyễn Văn Tuyên

ĐH KT-L

27

Nguyễn Văn Huyên

ĐH KT-L

28

Phạm Tấn Hoàn

ĐH KT-L

29

Nguyễn Quang Hòa

ĐH KT-L

30

Nguyễn Văn Bảy

QP&ANSV

31

Bùi Văn Phương

QP&ANSV

32

Nguyễn Văn Dũng

QP&ANSV

33

Trịnh Đình Hiền

BQL DAXD

34

Đỗ Chí Trung

BQL DAXD

35

Dương Vũ Văn

ĐH BK

36

Trương Sa Sanh

ĐH BK

37

Trần Hoàng Lĩnh

ĐH BK

38

Nguyễn Vĩnh Hỏa

ĐH BK

39

Hoàng Đức Huy

ĐH BK

40

Nguyễn Thị Kim Phô

ĐH BK

41

Nguyễn Thị Như Uyên

ĐH BK

42

Võ Thị Hồng

ĐH BK

43

Nguyễn Đình Toàn

ĐH KHXH&NV

44

Huỳnh Công Hiển

ĐH KHXH&NV

45

Nguyễn Hồng Phan

ĐH KHXH&NV

46

Trần Tấn Lâm

ĐH KHXH&NV

47

Huỳnh Văn Bé

Trường PTNK

48

Tạ Hoàng Thông

Trường PTNK

49

Nguyễn Tấn Long

Trường PTNK

 
 Trân trọng,