Skip to content Skip to navigation

[Hội Thao Công Đoàn ĐHQG-HCM] Thông báo Lịch thi đấu Bóng đá Nam, Nữ, Lão tướng. Điều lệ Hội thao Bóng đá Futsal, Điều lệ môn Bơi lội.

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.  

Văn phòng công đoàn ĐHQG-HCM thông báo CĐCS các văn bản sau:

1. Thông báo số 1 của Ban Tổ chức Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM.

2. Lịch thi đấu Bóng đá NAM, NỮ, LÃO TƯỚNG.

3. Điều lệ Bóng đá Fulsal.

4. Điều lệ môn Bơi lội.

 

Trân trọng,


Tập tin đính kèm: 0. THONG BAO SO 1.docx
Tập tin đính kèm: 1. LICH THI DAU BONG DA NAM_NU_LAO TUONG_DHQG-2015.xls
Tập tin đính kèm: 2. DIEU LE GIAI BONG DA FUTSAL2015_cuoicung. 04-12-2015doc.doc
Tập tin đính kèm: 3. DIEU LE MON THI BOI LOI.doc