Skip to content Skip to navigation

Hội nghị tổng kết công tác Khối thi đua các Bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội năm 2013

Ngày 28/2/2014, tại ĐHQG-HCM, Khối thi đua các Bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội (Khối) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác của Khối nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, đại diện 9 đơn vị thuộc Khối bao gồm Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Ủy Ban Dân tộc,  Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Tp.HCM và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam – đơn vị thành viên của Khối năm 2014.  Ông Vương Văn Đỉnh, Phó trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã đến tham dự và phát biểu tại Hội nghị. 

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các mặt công tác, các thành viên Khối thi đua các bộ, ngành Khoa học - Văn hóa - Xã hội đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch nhiệm vụ năm 2013.

    Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, năm qua, Khối đã thực hiện tốt các nội dung hoạt động chung, đặc biệt là Hội thảo khoa học Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hội thảo đã đánh giá thực trạng việc gắn kết chặt chẽ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với các giải pháp, chỉ đạo điều hành của Chính phủ nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời tăng cường, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giao lưu, trao đổi khoa học giữa các Bộ, ngành TW với các địa phương có liên quan trong lĩnh vực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Khối đã trực tiếp đến Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp để ghi nhận thực tiễn phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện; qua đó nhận diện mô hình, thực hiện tuyên truyền và góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và trong các tầng lớp nhân dân về các tiêu chí, yêu cầu và nội dung xây dựng nông thôn mới hiện nay.

                                  
Hội thảo Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
là một trong những hoạt động nổi bật của Khối trong năm 2013.

Tổng kết một năm hoạt động của Khối,  TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, đại diện Khối trưởng khối thi đua đã báo cáo tóm tắt những hoạt động chính cũng như kết quả tiêu biểu của các đơn vị trong Khối và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

 
TS. Nguyễn Đức Nghĩa báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Khối  năm 2013
và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Phát biểu tại Hội nghị, hầu hết các đại biểu đều cho rằng, trong năm qua, Khối đã có nhiều hoạt động sôi nổi và hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời chia sẻ thêm thông tin của đơn vị và đề cập đến những vấn đề còn tồn tại cũng như đưa ra các kiến nghị xung quanh công tác thi đua khen thưởng như vấn đề về chỉ tiêu cờ thi đua cho mỗi Khối, quỹ khen thưởng cơ quan Trung ương, kiểm tra, đánh giá và công tác thông tin truyền thông…

Thay mặt Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương,  Ông Vương Văn Đỉnh ghi nhận, đánh giá cao thành tích, hoạt động của Khối; nhất trí với báo cáo tổng kết năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014; đồng thời tiếp thu các kiến nghị và đề nghị, trong nhiệm vụ của mình, Khối tiếp tục bám sát Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng và tham gia hoàn thiện các văn bản pháp luật của nhà nước về công tác này.

Tại Hội nghị, lãnh đạo, đại diện các Bộ, ngành của Khối đã bỏ phiếu bầu chọn đơn vị xuất sắc nhất, nhì Khối năm 2013. Kết quả, ĐHQG-HCM là đơn vị được các đơn vị bầu chọn cao nhất với 9/9 lá phiếu đồng ý và được Khối thống nhất đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Xếp thứ nhì là Bộ Ngoại giao. Hội nghị cũng đã thống nhất bầu Bộ Ngoại giao là Khối trưởng, Bộ Y tế là Khối phó năm 2014 và cùng ký kết giao ước thi đua năm 2014.

 
Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Trần Quang Quý chia sẻ thêm thông tin của Bộ.

 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh
đánh giá cao vai trò Khối trưởng của ĐHQG-HCM năm 2013.

 
Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên
đề nghị Khối cần phải chú trọng hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền.
 
PGS.TS Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG-HCM, đại diện Khối trưởng
tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của Khối tại Hội nghị.
Phó trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Vương Văn Đỉnh
đánh giá cao thành tích, hoạt động của Khối năm 2013.
Lãnh đạo các Bộ, ngành khối thi đua Khoa học - Văn hóa - Xã hội
ký kết giao ước thi đua năm 2014.
Bộ Ngoại giao và Bộ Y tế nhận nhiệm vụ Khối trưởng và Khối phó năm 2014.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm tại Nhà điều hành Đại học Quốc gia Tp.HCM.