Skip to content Skip to navigation

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2017-2022) của Công đoàn trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM

Chiều ngày 16/12/2020 Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm báo cáo kết quả thực hiện hoạt động công đoàn nửa nhiệm kỳ 2017-2022 và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đến tham dự Hội nghị, về phía Công đoàn ĐHQG-HCM có ThS. Lâm Tường Thoại - Chủ tịch Công đoàn; về phía Trường Đại học Quốc tế có PGS.TS Đinh Đức Anh Vũ - Phó Hiệu trưởng, ThS. Trần Quỳnh Hoa - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Vân - Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Quốc tế đã trình bày Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng chí Nguyễn Minh Thành - Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày và đánh giá các chỉ tiêu đã đạt cũng như chưa đạt để tiếp tục hoàn thành trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Hội nghị cũng tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong thời gian tới; về vai trò của Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động... Hội nghị đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Công đoàn ĐHQG-HCM và của Ban Giám hiệu Nhà trường.

Công đoàn Trường Đại học Quốc tế đã được lãnh đạo Công đoàn ĐHQG-HCM và lãnh đạo Nhà trường đánh giá cao vai trò, vị trí và biểu dương các thành tích đã đạt được trong thời gian qua. Sự động viên, khích lệ của các cấp lãnh đạo đã tăng thêm sức mạnh tinh thần cho đội ngũ cán bộ và đoàn viên công đoàn tiếp tục phấn đấu, đáp ứng những yêu cầu trong điều kiện mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM. Cũng trong Hội nghị này, BCH Công đoàn đã đề xuất một số định hướng, giải pháp cho Công đoàn Trường trong những năm tới nhằm thực hiện thành công Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2017-2022) của Công đoàn trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2017-2022) của Công đoàn trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2017-2022) của Công đoàn trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2017-2022) của Công đoàn trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2017-2022) của Công đoàn trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2017-2022) của Công đoàn trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ (2017-2022) của Công đoàn trường Đại học Quốc tế - ĐHQG-HCM