Skip to content Skip to navigation

Hội nghị sơ kết Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023

Chiều 30/11, Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG-HCM tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018-2023 nhằm báo cáo kết quả thực hiện hoạt động công đoàn nửa nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm nửa nhiệm kỳ còn lại.

Đến tham dự Hội Nghị, về phía ĐHQG-HCM có đ/c Lâm Tường Thoại - Chủ tịch Công đoàn. Về phía Trường ĐH Bách khoa có Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch Hội đồng trường - PGS.TS Lê Minh Phương, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn trường, các đồng chí là cán bộ công đoàn các cấp trong trường.

Tại Hội nghị, Ban chấp hành Công đoàn đã trình bày Báo cáo sơ kết hoạt động công đoàn trong nửa nhiệm kỳ qua, đánh giá các chỉ tiêu đã đạt và chưa đạt để trong nửa nhiệm kỳ còn lại Ban Chấp hành tiếp tục chỉ đạo Công đoàn các đơn vị thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Công đoàn trường nhiệm kỳ 2018-2023. Hội nghị cũng tiếp thu các ý kiến của đại biểu đóng góp xung quanh các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn trong thời gian tới; vai trò của Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động...

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại diện Công đoàn ĐHQG-HCM, của Đảng ủy trường ĐH Bách khoa. Các đồng chí đã khẳng định vị trí, vai trò của Công đoàn Trường ĐH Bách khoa, biểu dương thành tích của Công đoàn Trường trong thời gian qua, động viên, khích lệ tăng thêm sức mạnh tinh thần để đội ngũ cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn tiếp tục phấn đấu, đáp ứng những yêu cầu trong điều kiện mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG-HCM. Đồng thời, các đồng chí đưa ra những định hướng, giải pháp cho Công đoàn Trường trong những năm tới nhằm thực hiện thành công Nghị quyết trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn trường đã tổ chức tuyên dương 01 cá nhân, đ/c Kiều Đỗ Trung Kiên - Chủ tịch công đoàn Khoa CN Vật liệu đã có thành tích hoàn thành chương trình Tiến sĩ. Qua đó, góp phần động viên, khích lệ cán bộ công đoàn tích cực học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Hội nghị sơ kết Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023

Hội nghị sơ kết Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023

Hội nghị sơ kết Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023

Hội nghị sơ kết Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023

Hội nghị sơ kết Công đoàn giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023