Skip to content Skip to navigation

Hội nghị giao ban công tác Công đoàn của 2 Đại học Quốc gia, 3 Đại học Vùng và Cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo được tổ chức tại Huế

Ngày 16/8/2019, Đoàn cán bộ công đoàn Công đoàn ĐHQG-HCM đã có mặt tại Huế để tham dự Hội nghị giao ban công tác công đoàn của 02 Đại học Quốc gia, 03 Đại học Vùng và Cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo tại Đại học Huế. Đây là hoạt động thường niên được tổ chức luân phiên. Có 120 cán bộ Công đoàn chủ chốt đại diện cho hơn 20.468 đoàn viên của 02 Đại học Quốc gia, 3 Đại học Vùng và Cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo đã đến tham dự hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác Công đoàn

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác Công đoàn của 02 Đại học Quốc gia, 0 3 Đại học Vùng và Cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo

Năm nay, Công đoàn Đại học Huế đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban công tác Công đoàn với chủ đề “Vai trò của Công đoàn trong việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục đại học” . Hội nghị là dịp để các tổ chức Công đoàn các đơn vị đánh giá lại kết quả của các mặt hoạt động Công đoàn trong năm qua và thảo luận về những mục tiêu, định hướng hoạt động trong thời gian tới để hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực, hiệu quả, gắn bó mật thiết với việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBVC-NLĐ. Đồng thời đây cũng là dịp để cán bộ Công đoàn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực tế công tác cũng như học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đoàn cán bộ công đoàn ĐHQG-HCM tham dự Hội nghị

Đoàn cán bộ công đoàn ĐHQG-HCM tham dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị năm nay, đoàn đại biểu Công đoàn ĐHQG-HCM gồm có 27 đồng chí là thành viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHQG-HCM, Chủ tịch và thành viên Ban chấp hành các CĐCS trực thuộc; đồng chí Lê Thị Hồng Nhan– Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Lê Thị Hồng Nhan, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, nhận cờ luân phiên từ Công đoàn Đại học Huế

Đồng chí Lê Thị Hồng Nhan, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM ,

nhận cờ luân phiên từ Công đoàn Đại học Huế

Hội nghị đã diễn ra trong không khí cởi mở, đề cao tinh thần cầu thị học hỏi, giao lưu chia sẻ thông tin giữa các đại diện các tổ chức công đoàn. Kết thúc Hội nghị, Công đoàn Đại học Huế đã trao cờ luân phiên đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban năm 2020 cho Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh./.

Tin: Văn Em