Skip to content Skip to navigation

HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Sáng 20/6/2024, Công đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Hội nghị có sự tham dự của 15 đại biểu là ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHQG-HCM.

ThS Trần Anh Cường - Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM, PGS.TS Lê Thị Hồng Nhan và TS. Phạm Quốc Thuần – Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM chủ trì Hội nghị. Hội nghị đã thông qua báo cáo hoạt động của Công đoàn ĐHQG-HCM từ ngày 15/12/2023 đến ngày 17/6/2024 và phương hướng hoạt động từ ngày 18/6/2024 đến ngày 18/12/2024 về các mảng công tác: tổ chức, tuyên giáo, văn thể, nữ công…; đồng thời thảo luận phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2024. Có hơn 15 ý kiến đóng góp tại Hội nghị, thảo luận phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2024 và tập trung chia sẻ mô hình tổ chức nghỉ hè cho cán bộ viên chức của đơn vị cũng như đóng góp cho công tác tổ chức hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM các môn còn lại. Kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành, Chủ tịch Trần Anh Cường cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện báo cáo và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. Chủ tịch Trần Anh Cường lưu ý các Công đoàn cơ sở: (1) Phối hợp chặt chẽ với chính quyền để tổ chức tốt công tác nghỉ hè, chăm lo bảo vệ quyền lợi cho viên chức, người lao động, đảm bảo an toàn và đúng quy định của pháp luật, (2) Tổ chức các hoạt động chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; (3) Hoàn thành chỉ tiêu công tác tổ chức do Liên đoàn Lao động TP giao.

Nguồn: Công đoàn ĐHQG-HCM

Các đại biểu tham gia Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM

Các đại biểu tham gia Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM

Ths Trần Anh Cường – Chủ tịch Công đoàn ĐHQG HCM phát biểu tại Hội nghị

Ths Trần Anh Cường – Chủ tịch Công đoàn ĐHQG HCM phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Đại biểu tham gia thảo luận

Đại biểu tham gia thảo luận

Đại biểu tham dự Hội nghị

Đại biểu tham dự Hội nghị