Skip to content Skip to navigation

“Hoạt động của Công đoàn trong trường đại học dưới tác động của Covid-19 và Luật Giáo dục sửa đổi”

Đó là chủ đề của Hội nghị Giao ban công tác Công đoàn Đại học Quốc gia - Đại học Vùng - Cơ quan Bộ GD&ĐT năm 2021 được tổ chức tại Đại học Quốc gia TP.HCM vào ngày 23/4.

Hội nghị có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, lãnh đạo Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động TP.HCM, lãnh đạo và 185 đại biểu của các công đoàn: Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Cơ quan Bộ GD&ĐT.

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ông Đinh Văn Hường -Chủ tịch Công đoàn ĐHQG Hà Nội, ông Lâm Tường Thoại - Chủ tịch Công đoàn ĐHQG -HCM, ông Trần Viết Khanh - Chủ tịch Công đoàn Đại học Thái Nguyên, ông Nguyễn Duân - Chủ tịch Công đoàn ĐH Huế, ông Nguyễn Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn ĐH Đà Nẵng và ông Lê Minh Đức - Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021, 3 tham luận xoay quanh chủ đề trên, và trao đổi về định hướng hoạt động công đoàn năm 2021.

Theo PGS.TS Nguyễn Minh Tâm, các vấn đề được hội nghị trình bày và thảo luận rất phù hợp với bối cảnh hiện nay, nhằm tìm kiếm và phát triển các ý tưởng về hoạt động công đoàn tại đơn vị trong tình hình mới.

Ông Tâm cho biết, Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHQG-HCM mong muốn và ủng hộ việc hệ thống Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp nhằm tạo sự đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ viên chức, giảng viên; đồng thời làm tốt công tác xây dựng, đào tạo đội ngũ giảng viên, nhà khoa học có trình độ cao, đóng góp nguồn nhân lực nòng cốt cho ngành giáo dục Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Vũ Minh Đức đánh giá cao chất lượng của hội nghị và mong rằng công đoàn các đơn vị sẽ tiếp nối và phát huy. Đồng thời, ông Đức cũng đưa ra ý kiến chỉ đạo về các mặt hoạt động công đoàn trong tình hình mới. Trong đó, ông nhấn mạnh vai trò của cán bộ công đoàn và cho rằng cần chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn chủ chốt trong những năm tới.

Kết thúc hội nghị, ông Lâm Tường Thoại đã trao cờ luân phiên cho Công đoàn ĐHQG Hà Nội, đơn vị giữ vai trò khối trưởng khối thi đua số 1 năm 2021.

Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM (phải) tặng hoa cảm ơn Phó Giám đốc ĐHQG-HCM

Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM (phải) tặng hoa cảm ơn Phó Giám đốc ĐHQG-HCM.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Đoàn chủ tọa điều hành hội nghị.

Đoàn chủ tọa điều hành hội nghị.

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu.

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu. TS Nguyễn Đình Huy - Quyền Trưởng Ban Thanh tra -Pháp chế ĐHQG-HCM trình bày tham luận

TS Nguyễn Đình Huy - Quyền Trưởng Ban Thanh tra -Pháp chế ĐHQG-HCM trình bày tham luận.

Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM tặng hoa cho đại diện các đơn vị tham dự hội nghị.

Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM tặng hoa cho đại diện các đơn vị tham dự hội nghị.

Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM trao cờ luân phiên cho Chủ tịch Công đoàn ĐHQG Hà Nội.

Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM trao cờ luân phiên cho Chủ tịch Công đoàn ĐHQG Hà Nội.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

BẢO KHÁNH