Skip to content Skip to navigation

Giấy triệu tập dự Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô Giấy triệu tập số 57/CĐ-ĐHQG ký ngày 21/4/2014 về việc triệu tập đại biểu dự Hội nghị triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI và tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn (có đính kèm chương trình Hội nghị).
 
Trân trọng.

Tập tin đính kèm: GIAY TRIEU TAP DU HN TRIEN KHAI DIEU LE CDVN.doc
Tập tin đính kèm: Chuong trinh Hoi nghi ngay 7-8 thang 5.docx