Skip to content Skip to navigation

Điều lệ giải Bóng chuyền Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI - năm 2015

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển quý thầy/cô điều lệ giải Bóng chuyền Hội thao Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ VI - năm 2015 (xem file đính kèm).

Trân trọng./.


Tập tin đính kèm: dieu le giai bong chuyen.pdf