Skip to content Skip to navigation

Điều kiện CBCĐ được hỗ trợ học tiếng Anh

 

Kính gửi: Quý thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Qúy Thầy/Cô Chương trình hỗ trợ học  tiếng Anh cho CBCĐ (xem file đính kèm).
 
Trân trọng.

 


Tập tin đính kèm: DIEU KIEN CBCD DUOC HO TRO HOC TIENG ANH.doc