Skip to content Skip to navigation

ĐHQG-HCM tổ chức lớp tập huấn Nâng cao Năng lực Xây dựng, Quản lý và Đánh giá kế hoạch chiến lược

Nằm trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao năng lực quản trị đại học ĐHQG-HCM” thuộc Nhóm Chiến lược 1, Kế hoạch chiến lược phát triển ĐHQG-HCM giai đoạn 2011-2015, từ ngày 7-25/10/2013, ĐHQG-HCM đã phối hợp với tổ chức CHEER for Viet Nam (Culture, Health, Education, Environmental Resources) đã tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực xây dựng, quản lý và đánh giá kế hoạch chiến lược” cho cán bộ quản lý ĐHQG-HCM.

Tham gia giảng dạy lớp tập huấn cóTS. Đoàn Thị Nam Hậu - Chủ tịch CHEER for Viet Nam, Prof. Lawrence A. Machi -  La Verne University, Hoa Kỳ;  Ông Đào Trung Giang – Cố vấn cao cấp của Giám đốc ĐHQG-HCM, và Ông Nguyễn Quốc Lưu – Chuyên gia IBM (International Business Machines). Đây là đội ngũ chuyên gia về quản lý trong hai lĩnh vực giáo dục và kinh doanh, được Ban Quản lý Đề án mời giảng dạy nhằm mục đích giúp học viên một mặt tiếp cận được kiến thức và phương pháp trên lý thuyết; mặt khác có cơ hội học hỏi những kinh nghiệm thực tiễn đa chiều trên thực tế trong xây dựng và vận hành kế hoạch chiến lược.

Tham gia lớp học, hơn 60 học viên là cán bộ quản lý cấp trung và cấp cao của Văn phòng, các Ban chức năng ĐHQG-HCM, các đơn vị thành viên và trực thuộc đã được trang bị kiến thức, kĩ năng và phương pháp xây dựng, quản lý kế hoạch chiến lược một cách hệ thống. Đây là điều quan trọng và đặc biệt cần thiết trong bối cảnh ĐHQG-HCM đang trong quá trình đổi mới quản trị đại học, từng bước chuyển sang cơ chế quản trị theo kế hoạch chiến lược. Bên cạnh đó, 3 tuần học tập trung đã đem lại một cơ hội rất tốt để cán bộ quản lý các đơn vị trao đổi, chia sẻ, xây dựng các mối quan hệ hợp tác, cùng nhau ngồi lại để giải quyết những bài toán lớn và có tính hệ thống của ĐHQG-HCM.

Tại Lễ bế mạc, các học viên đạt yêu cầu đã được cấp giấy chứng nhận của Viện Quản trị Đại học, ĐHQG-HCM. Nhân dịp này, ĐHQG-HCM và tổ chức CHEER for Viet Nam cũng đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ giữa hai đơn vị.

 
PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM phát biểu tại Lễ bế mạc lớp tập huấn.
 
PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa trao hoa cảm ơn các giảng viên của lớp học.
 
 
 
Trao giấy chứng nhận của Viện Quản trị Đại học ĐHQG-HCM cho các học viên.
 
ĐHQG-HCM và tổ chức CHEER for Viet Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.