Skip to content Skip to navigation

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Lê Quang Đạo, đồng chí Võ Văn Tần

Kính gửi: Quý thầy, cô. 

Văn phòng Công đoàn kính gửi Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Lê Quang Đạo, đồng chí Võ Văn Tần (File đính kèm).

Trân trọng