Skip to content Skip to navigation

Đại hội Công đoàn Cơ sở Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2019-2023

8 giờ 30 phút sáng, ngày 11/09/2019, Đại hội Công đoàn Cơ sở Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2019-2023 đã được tổ chức tại đơn vị.

Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình đại hội

Hình 1: Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình đại hội

BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2019 báo cáo tình hình hoạt động

Hình 2: BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2014 – 2019 báo cáo tình hình hoạt động

Tại Đại hội, BCH Công đoàn đã báo cáo dự thảo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 và báo cáo Dự thảo phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2023.

Thư ký đoàn ghi nhận các ý kiến đóng góp

Hình 3: Thư ký đoàn ghi nhận các ý kiến đóng góp

BCH nhiệm kỳ 2014 – 2019 tuyên bố từ nhiệm

Hình 4: BCH nhiệm kỳ 2014 – 2019 tuyên bố từ nhiệm

Đoàn Chủ tịch và Tổ Thư ký cũng đã ghi nhận lại ý kiến đóng góp của lãnh đạo, đại biểu của các đơn vị bạn và các đại biểu tham dự để rút kinh nghiệm, đề xuất các chương trình hoạt động phù hợp cho nhiệm kỳ 2019-2023.

Sau khi trình bày đề án nhân sự nhiệm kỳ 2019-2023, Đại hội đã thống nhất danh sách đề cử Ban chấp hành mới gồm 7 đồng chí, bỏ phiếu kín để chọn ra 5 đồng chí phù hợp nhất cho nhiệm kỳ mới.

Đoàn viên Công đoàn Khu CNPM bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới

Hình 5: Đoàn viên Công đoàn Khu CNPM bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới

Đại hội Công đoàn Cơ sở Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2019-2023 đã bỏ phiếu chọn 5 đồng chí tham gia Ban chấp hành mới, gồm:

1. Lê Nhật Quang

2. Nguyễn Thị Cẩm Hằng

3. Trần Bình Phương Thảo

4. Hà Duy Tưởng

5. Nguyễn Thị Ý Nhi

Ra mắt BCH Công đoàn Khu CNPM nhiệm kỳ 2019 - 2023

Hình 6: Ra mắt BCH Công đoàn Khu CNPM nhiệm kỳ 2019 - 2023