Skip to content Skip to navigation

CV số 32/CĐ ĐHQG về việc thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"

Kính gửi: Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến Quý Thầy Cô Công văn số 32/CĐ ĐHQG ngày 16/3/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19".

Trân trọng./.