Skip to content Skip to navigation

CV số 10/CĐ-ĐHQG về đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp và địa phương trong nghiên cứu khoa học

Kính gửi Quý Thầy Cô,

Văn phòng Công đoàn kính chuyển đến các đơn vị Công văn số 10/CĐ-ĐHQG ngày 10/02/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp và địa phương trong nghiên cứu khoa học.

Trân trọng./.