Skip to content Skip to navigation

Công văn về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” năm 2023

Kính gửi: Quý thầy, cô.

Văn phòng Công đoàn kính chuyển quý thầy, cô Công văn số 105/CĐ-ĐHQG ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” năm 2023

Trân trọng./.