Skip to content Skip to navigation

Công văn về việc thăm viếng CBVC-LĐ của ĐHQG-HCM nhân dịp Tết Ất Mùi 2015

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô công văn số 05/CĐ-ĐHQG ký ngày 21/01/2015 về việc thăm viếng CBVC-LĐ trong toàn ĐHQG-HCM nhân dịp Tết Ất Mùi 2015 (xem file đính kèm).
 
Trân trọng.

Tập tin đính kèm: THONG BAO VE VIEC THAM CBVC TRONG TOAN DHQG NHAN DIP TET.doc