Skip to content Skip to navigation

Công văn ngày 21/07/2015

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô một số nội dung sau sau:
1. Công văn số 117/CĐ-ĐHQG ký ngày 21/7/2015 về việc ủng hộ chương trình đi bộ "Vì nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật nghèo lần thứ 9" (xem file đính kèm);
2. Căn cứ Quyết định số: 115/CĐ-ĐHQG ngày 14/7/2015 về việc đồng ý cho cô Lê Thị Thương (Chuyên viên Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM) chính thức thôi việc tại Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kể từ ngày 01/7/2015 (xem file đính kèm); Tiếp nhận công tác văn thư Văn phòng thay cho cô Lê Thị Thương là cô Phan Thị Hải. Nay, Ban Thường vụCông đoàn ĐHQG-HCM xin  thông báo đến  các đợn vị được biết để tiện liên hệ công việc.
Số điện thoại: 0978.254.580; Email: pthai@vnuhcm.edu.vn.
 
Trân trọng./.

 VP CĐ ĐHQG-HCM


Tập tin đính kèm: CVung ho nan nhan chat doc da cam.doc
Tập tin đính kèm: QUYET DINH NGHI VIEC CUA THUONG.docx