Skip to content Skip to navigation

Công văn ngày 12/08/2015

 

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM.
 
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM kính chuyển Quý Thầy/Cô một số nội dung sau:
1. Quyết định số 129/CĐ-ĐHQG ký ngày 11/8/2015 Quyết định công nhận nhân sự vào Ban Chấp hành CĐCS Trung tâm Lý luận Chính trị nhiệm kỳ 2014-2016(xem file đính kèm).
2. Lưu ý thời gian nộp báo cáo tổng hợp số liệu tổ chức 9 tháng và báo cáo chi tiết số liệu tổ chức 9 tháng hạn chót ngày 20/8/2015.
3. Lưu ý Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM vẫn đang tiếp tục nhận đơn đăng ký Nhà ở công vụ dành cho cán bộ trẻ.
 
Trân trọng./.
 
VP CĐ ĐHQG-HCM

 


Tập tin đính kèm: qd cong nhan chu tich CDCS TT LLCT.pdf