Skip to content Skip to navigation

Công văn 175/CĐ-ĐHQG về việc triển khải các hoạt động của Liên đoàn LĐTP

Kính gửi: Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. 
Văn phòng Công đoàn trân trọng gửi Công văn 175/CĐ-ĐHQG ngày 4/9/2019 về việc triển khải các hoạt động của Liên đoàn LĐTP.

1. Công văn 384/LĐLĐ ngày 29/08/2019 về việc tham gia cuộc thi Báo chí viết về tấm gương dân vận khéo giai đoạn 2017-2020.

2. Hướng dẫn số 13/HĐ-LĐLĐ ngày 29/08/2019 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống công tác Dân vận cũa Đảng (15/10/1930-15/10/2019).

3. Kế hoạch 79/KH-LĐLĐ ngày 20/08/2019 về việc tuyên truyền kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2019)

4. Kế hoạch 81/KH-LĐLĐ ngày 22/08/2019 về việc Triển khai thực hiện công tác phòng chống tội phạm.....

5. Kế hoạch 84/KH-LĐLĐ ngày 24/08/2019 về việc Triển khai thực hiện Kế luận 41-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị 11-CT/TW....

 

Trân trọng./.