Skip to content Skip to navigation

Công đoàn trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: “Văn phòng xanh” chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 1186/KH-XHNV-TCCB ngày 28/10/2019 của Nhà trường về việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Kế hoạch số 24/KH-XHNV-TT&QHDN về việc tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2019) và Kế hoạch định kỳ hàng năm của Công đoàn Trường về việc thực hiện phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp” góp phần thiết thực thực hiện Chương trình “Đại học Xanh”, Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM triển khai thực hiện phong trào thi đua “Văn phòng xanh” chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019 với các nội dung:

- Thực hiện việc bài trí văn phòng sạch đẹp, khoa học; khuyến khích sự sáng tạo trong việc bố trí không gian xanh ở nơi làm làm việc.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định, nội quy, quy chế của Nhà trường như: quy định về phòng chống cháy nổ, bảo quản tài sản, an toàn công sở, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí; đeo thẻ viên chức khi làm việc, trang phục lịch sự, thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; không sử dụng đồ uống có cồn trong thời gian làm việc, không hút thuốc lá trong Trường,…

- Có hình thức triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể để nâng cao ý thức của viên chức - người lao động, cùng nhau xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

- Thường xuyên cập nhật thông tin hoạt động trên website của đơn vị.

Phong trào thi đua “Văn phòng xanh” đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo viên chức – người lao động tại 45 Công đoàn bộ phận và tổ Công đoàn trực thuộc.

* Một số hình ảnh:

“Văn phòng xanh” chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam

“Văn phòng xanh” chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam

 

“Văn phòng xanh” chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam

“Văn phòng xanh” chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam

“Văn phòng xanh” chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam

“Văn phòng xanh” chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày nhà giáo Việt Nam

Ban Tuyên giáo Công đoàn Trường