Skip to content Skip to navigation

CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ “TÌM HIỂU LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022”

Thực hiện chương trình hoạt động năm học 2023-2024, nhằm giúp viên chức, người lao động (VC-NLĐ) trong đơn vị hiểu rõ hơn về các quy định của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức về Luật cho VC-NLĐ, từ đó đề cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị, sáng ngày 25/10/2023, Công đoàn Trung tâm Quản lý và Phát triển Khu đô thị (QL&PT KĐT) tổ chức báo cáo chuyên đề “Tìm hiểu Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022” cho hơn 60 viên chức, người lao động trong đơn vị.

Tham dự báo cáo chuyên đề có đồng chí Lâm Tường Thoại - nguyên Chủ tịch Công đoàn, nguyên Trưởng Ban Thanh tra - Pháp chế ĐHQG-HCM, báo cáo viên; đồng chí Trịnh Tấn Hoài - Bí thư Đảng bộ Ban Quản lý dự án xây dựng, Giám đốc Trung tâm QL&PT KĐT; đồng chí Phùng Anh Kiệt - Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm QL&PT KĐT; đồng chí Nguyễn Thị Lệ Thuỷ - Chủ tịch Công đoàn Trung QL&PT KĐT.

Tại buổi báo cáo, VC-NLĐ được nghe đồng chí Lâm Tường Thoại phổ biến tầm quan trọng của Luật thực hiện dân chủ, các nguyên tắc, phạm vi thực hiện và các hành vi nghiêm cấm trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, đồng chí cũng thông tin về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, cách thức thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền và nghĩa vụ của nhân dân, của VC-NLĐ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trong việc thực hiện dân chủ.

Nguồn CĐCS.

TÌM HIỂU LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022

TÌM HIỂU LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022

TÌM HIỂU LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022

TÌM HIỂU LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022

TÌM HIỂU LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ NĂM 2022