Skip to content Skip to navigation

Công đoàn Thư viện Trung tâm tổ chức giao lưu với các công đoàn Thư viện trường đại học tại Khu Du lịch Tre Việt

Ngày 16/3/2019, tại Khu Du lịch Tre Việt (tỉnh Đồng Nai), Công đoàn Thư viện Trung tâm đã phối hợp với các Công đoàn bộ phận thuộc thư viện Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐH Bách Khoa, ĐH KHXH&NV, ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc tế, ĐH CNTT tổ chức hoạt động giao lưu cho hơn 80 công đoàn viên.

Tại Khu Du lịch Tre Việt, các công đoàn viên đã tham gia các trò chơi đồng đội như: đua xe đạp nước, chèo thuyền Kayak, thi ảnh đẹp, trao đổi các kinh nghiệm hoạt động công đoàn,…

Đây là một trong những hoạt động được tổ chức định kỳ hàng năm nhằm chăm lo đời sống tinh thần của công chức, viên chức, người lao động của TVTT, đồng thời tăng cường sự đoàn kết, giao lưu với các công đoàn bạn.

Tin, ảnh: Công đoàn TVTT

Công đoàn viên thuộc các Công đoàn giao lưu, chụp hình lưu niệm tại Khu Du lịch Tre Việt

Công đoàn viên thuộc các Công đoàn giao lưu, chụp hình lưu niệm tại Khu Du lịch Tre Việt

Tham gia trò chơi vận động, đua xe đạp nước

Tham gia trò chơi vận động, đua xe đạp nước

Tham gia trò chơi đua thuyền nước

Tham gia trò chơi đua thuyền nước

Công đoàn viên TVTT tham gia cuộc thi “Ảnh đẹp thư viện”

Công đoàn viên TVTT tham gia cuộc thi “Ảnh đẹp thư viện”

Các đội nhận giải thưởng trò chơi vận động

Các đội nhận giải thưởng trò chơi vận động

Lãnh đạo hệ thống các thư viện chụp hình lưu niệm

Lãnh đạo hệ thống các thư viện chụp hình lưu niệm