Skip to content Skip to navigation

Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM đóng góp kinh phí mua vaccine COVID-19

Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM vừa ủng hộ 150 triệu đồng để hỗ trợ mua vaccine COVID-19.Ngày 31.3, ông Phùng Quán - Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM cho biết đơn vị này vừa ủng hộ 150 triệu đồng hưởng ứng cuộc vận động đóng góp kinh phí mua vaccine COVID-19.

“Chúng tôi hiểu rằng vấn đề phòng, chống dịch không giải quyết được trong 1, 2 ngày mà là công việc lâu dài. Thời gian qua, toàn xã hội đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực vừa ngăn chặn đại dịch vừa đảm bảo ổn định đời sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thành công mục tiêu kép của Chính phủ. Chính vì thế, Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM cũng vận động đoàn viên, người lao động tham gia ủng hộ kinh phí mua vaccine góp phần thiết thực cùng toàn xã hội vượt qua đại dịch COVID-19” - Phó Chủ tịch Công đoàn chia sẻ.

Ông Phùng Quán cũng nhấn mạnh, cùng đồng hành với đất nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 là một trong những giá trị cốt lõi mà Đại học Quốc gia TPHCM (từng hỗ trợ hơn 4.200 chỗ ở cách ly phòng dịch) cam kết thực hiện cũng như quyết tâm đạt được.

Ông Phùng Quán - Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM trao số tiền ủng hộ mua vaccine COVID-19. Ảnh: CĐCC

Ông Phùng Quán - Phó Chủ tịch Công đoàn Đại học Quốc gia TPHCM trao số tiền ủng hộ mua vaccine COVID-19. Ảnh: CĐCC

Nguồn: laodong.vn