Skip to content Skip to navigation

Công đoàn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) hợp tác với Tổ chức tài chính vi mô CEP triển khai chương trình tín dụng

Sáng ngày 23/11, tại Nhà Điều hành ĐHQG-HCM, Công đoàn ĐHQG-HCM đã ký kết Kế hoạch hợp tác với Tổ chức tài chính vi mô CEP nhằm góp phần hỗ trợ cán bộ, nhân viên, đoàn viên và người lao động có nhu cầu vay vốn để trang trải cuộc sống.

Lễ ký kết nằm trong khuôn khổ Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM năm học 2022-2023. PGS.TS Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc ĐHQG-HCM và bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM đã đến dự và chứng kiến nghi thức ký kết.

Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp trong các nội dung như sau:

(1) Tín dụng tăng thu nhập đoàn viên: cung cấp cho đoàn viên công đoàn, người lao động khoản vay để tạo thêm thu nhập cho bản thân và gia đình, cải thiện cuộc sống; mức vay tối đa 50 triệu đồng; hoàn trả hàng tháng;

(2) Tín dụng học nghề đoàn viên: cung cấp cho đoàn viên công đoàn, người lao động khoản vay để học tập nâng cao trình độ chuyên môn; mức vay tối đa 30 triệu đồng; hoàn trả hàng tháng;

(3) Tín dụng khẩn cấp đoàn viên: cung cấp cho đoàn viên công đoàn, người lao động đang vay tại CEP thêm một khoản vay để trang trải các khoản chi phí phát sinh đột xuất do bệnh tật, tai nạn, ma chay, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; mức vay tối đa là 15 triệu đồng; hoàn trả hàng tháng.

Công đoàn ĐHQG-HCM ký kết hợp tác với Tổ chức tài chính vi mô CEP

Công đoàn ĐHQG-HCM ký kết hợp tác với Tổ chức tài chính vi mô CEP.