Skip to content Skip to navigation

Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) tập huấn cho hơn 100 cán bộ Công đoàn đợt 3 năm 2023<p> Ngày 14/12/2023, Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức tập huấn cho hơn 100 cán bộ Công đoàn từ 24 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ĐHQG-

Ngày 14/12/2023, Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức tập huấn cho hơn 100 cán bộ Công đoàn từ 24 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM về công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động nữ công tại các Công đoàn cơ sở.

Đến tham dự có đồng chí Trương Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động TP.HCM, đồng chí Ngô Thị Thủy - Phó Trưởng ban Nữ công Liên đoàn Lao động TP.HCM - báo cáo viên, đồng chí Phạm Quốc Thuần, đồng chí Lê Thị Hồng Nhan - Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM và các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Ban Nữ công, Kế toán Công đoàn, cán bộ phụ trách Văn phòng Công đoàn ĐHQG - HCM và các Công đoàn cơ sở.

Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều nội dung mới và những lưu ý trong công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động nữ công trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nguồn: Công đoàn ĐHQG-HCM

Đồng chí Phạm Quốc Thuần, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM phát biểu

Đồng chí Phạm Quốc Thuần, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM phát biểu

Báo cáo viên Trương Hồng Sơn, Ủy viên UBKT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động TP. HCM trình bày.

Báo cáo viên Trương Hồng Sơn, Ủy viên UBKT Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động TP. HCM trình bày.

Báo cáo viên Ngô Thị Thủy, Phó Trưởng ban Ban Nữ công Liên đoàn Lao động TP. HCM trình bày

Báo cáo viên Ngô Thị Thủy, Phó Trưởng ban Ban Nữ công Liên đoàn Lao động TP. HCM trình bày

Công đoàn ĐHQG-HCM tặng hoa cho báo cáo viên

Công đoàn ĐHQG-HCM tặng hoa cho báo cáo viên

Công đoàn ĐHQG-HCM tặng hoa cho báo cáo viên

Công đoàn ĐHQG-HCM tặng hoa cho báo cáo viên

Hình ảnh tập huấn

Hình ảnh tập huấn

Hình ảnh tập huấn

Hình ảnh tập huấn

Hình ảnh tập huấn

Hình ảnh tập huấn