Skip to content Skip to navigation

Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kinh tế - Luật: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn, đợt 1 năm 2024

Ngày 28/3/2024, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2024 cho cán bộ Công đoàn bộ phận và tổ Công đoàn trực thuộc (CĐBP & tổ CĐTT). Chương trình tập huấn nhằm hướng dẫn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn và tập trung việc xây dựng CĐBP & tổ CĐTT xuất sắc.

Tham dự chương trình tập huấn có đồng chí Lâm Tường Thoại, Trưởng ban Cán sự Giáo dục Đào tạo Liên đoàn Lao động TP.HCM, nguyên Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM – báo cáo viên; đồng chí Phạm Quốc Thuần và các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Trường, Ủy ban kiểm tra và các đồng chí đại diện cho 17 CĐBP & tổ CĐTT.

Toàn cảnh của buổi tập huấn

Toàn cảnh của buổi tập huấn

Chương trình tập huấn bao gồm 02 chuyên đề lớn: (1) Nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn ; (2) Công đoàn tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và Kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ Công đoàn.

Đồng chí Lâm Tường Thoại báo cáo chuyên đề “Nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn”

Đồng chí Lâm Tường Thoại báo cáo chuyên đề “Nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn”

Đồng chí Phạm Quốc Thuần báo cáo chuyên đề “ Công đoàn tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và Kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ Công đoàn”

Đồng chí Phạm Quốc Thuần báo cáo chuyên đề Công đoàn tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và Kỹ năng tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của cán bộ Công đoàn”

Chương trình tập huấn đã cung cấp nhiều thông tin, nội dung và những lưu ý trong công tác tổ chức của Công đoàn; góp phần cho cán bộ Công đoàn hiểu rõ vai trò quan trọng của mình trong các phong trào, hoạt động thực hiện chức năng của Công đoàn, đóng góp lớn trong việc xây dựng Công đoàn vững mạnh.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn

Nguồn: CĐCS