Skip to content Skip to navigation

Công đoàn cơ sở Thư viện Trung tâm tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Ngày 27/11/2020, Công đoàn cơ sở Thư viện Trung tâm đã tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện Nghị quyết Công đoàn nhiệm kỳ (2019-2022) và tổng kết công tác hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020.

Tham dự Hội nghị có ThS. Huỳnh Thị Mỹ Phương – Phó bí thư Chi bộ, Giám đốc Thư Viện Trung Tâm; ThS. Đỗ Hoàng Triều – Phó giám đốc Thư viện Trung tâm; Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Thư viện Trung tâm và Tổ trưởng các Tổ công đoàn.

Đồng chí Lê Thị Huyền Trân, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Thư viện Trung tâm trình bày báo cáo sơ kết. Báo cáo nêu lên những kết quả đạt được, những hạn chế và bài học kinh nghiệm cũng như phương hướng, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn 2020-2022.

Cũng trong dịp này, Công đoàn cơ sở Thư viện Trung tâm tổng kết công tác hoạt động Công đoàn năm học 2019-2020.

Nguồn: Công đoàn cơ sở Thư viện Trung tâm

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

Thư viện Trung tâm tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Thư viện Trung tâm tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Thư viện Trung tâm tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Thư viện Trung tâm tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ

Thư viện Trung tâm tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ