Skip to content Skip to navigation

Công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM: Tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho cán bộ Công đoàn năm 2023

Ngày 21/12/2023, Công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM tổ chức chương trình bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ Công đoàn từ các Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM. Đến tham dự có đồng chí Hồ Nguyên Nhật Tiên - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM, đồng chí Lâm Tường Thoại – nguyên Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM – báo cáo viên và khoảng 25 cán bộ Công đoàn là ủy viên Ban Chấp hành và các tổ trưởng Tổ Công đoàn.

Hội nghị tập huấn đã cung cấp nhiều nội dung và những lưu ý trong công tác tổ chức của Công đoàn và quy chế dân chủ cơ sở đó là: công tác tổ chức Công đoàn tại các đơn vị, tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; và các quy định mới về quy chế dân chủ cơ sở nhằm hỗ trợ các cán bộ Công đoàn thực hiện đúng với các quy định, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Nguồn: CĐCS

Hình ảnh các đồng chí cán bộ Công đoàn tham gia chương trình bồi dưỡng

Hình ảnh các đồng chí cán bộ Công đoàn tham gia chương trình bồi dưỡng

Đồng chí Hồ Nguyên Nhật Tiên, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM trao Thư cảm ơn đồng chí Lâm Tường Thoại – Báo cáo viên chương trình

Đồng chí Hồ Nguyên Nhật Tiên, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHQG-HCM trao Thư cảm ơn đồng chí Lâm Tường Thoại – Báo cáo viên chương trình

Đồng chí Lâm Tường Thoại báo cáo về công tác tổ chức và quy chế dân chủ cơ sở

Đồng chí Lâm Tường Thoại báo cáo về công tác tổ chức và quy chế dân chủ cơ sở

Hình ảnh các đồng chí tham gia chương trình

Hình ảnh các đồng chí tham gia chương trình