Skip to content Skip to navigation

Tổ chức Giải Bóng chuyền chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày Hội Quốc phòng toàn dân năm 2022

Kính gửi: Quý Thầy, Cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi kế hoạch số 257/CĐ-ĐHQG ngày 28/11/2022 của Công đoàn ĐHQG-HCM về việc

Tổ chức Giải Bóng chuyền chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày Hội Quốc phòng toàn dân năm 2022

Trân trọng./.