Skip to content Skip to navigation

Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, viên chức, lao động.

Kính gửi: Quý thầy, cô.

Văn phòng Công đoàn kính gửi Kế hoạch số 200/CĐ-ĐHQG ngày 27/9/2022 về tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Quý Mão năm 2023 cho đoàn viên công đoàn, cán bộ, viên chức, lao động.

Trân trọng./.

Tập tin đính kèm: