Skip to content Skip to navigation

Biên bản cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban đại diện NGV ngày 11/09/2020.

Kinh gửi quý Thầy Cô,

Văn phòng Ban QLDA 245 trân trọng gửi Biên bản cuộc họp giữa Ban Chỉ đạo, Ban QLDA 245, Ban Giám sát và Ban đại diện NGV ngày 11/09/2020 tại Khu CNPM ĐHQG-HCM để thông tin đến quý Thầy, Cô và NGV.

Trân trọng./.

P/S: Ban QLDA 245 gửi kèm file PDF. Bản gốc Biên bản họp sẽ được gửi tại Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM

Tập tin đính kèm: