Skip to content Skip to navigation

Báo cáo tình hình thực hiện dự án 245

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) về Báo cáo tình hình thực hiện Dự án 245 (file đính kèm).

Trân trọng


Tập tin đính kèm: Bao cao tinh hinh Du an 01-02-2018.pdf