Skip to content Skip to navigation

Báo cáo các công việc đã thực hiện của Dự án 245 cuộc họp ngày 7/5/2017

Ban Quản lý Dự án ĐTXD Khu nhà ở cán bộ, giảng viên ĐHQG-HCM (BQLDA 245) xin thông báo đến Quý thầy, cô và Người góp vốn (NGV) tham gia dự án thông tin về Báo cáo các công việc đã thực hiện của Dự án 245 cuộc họp ngày 7/5/2017 (Chi tiết công văn đính kèm)

1. Biên bản cuộc họp ngày 7/5/2017

2. Danh sách các thành viên tham gia cuộc họp ngày 7/5/2017

3. Báo cáo các công việc đã thực hiện của Dự án.

Trân trọng

 

 


Tập tin đính kèm: Bao cao tinh hien Du an.pdf
Tập tin đính kèm: Bien ban cuoc hop ngay 7-5-2017.pdf
Tập tin đính kèm: Danh sach tham du cuoc hop ngay 7-5-2017.pdf