Skip to content Skip to navigation

Bảng thống kê các hoạt động CĐ ĐHQG đã triển khai từ ngày 04/4-11/4/​2014 và thông báo nhận Điều lệ Công đoàn

Kính gửi: Quý Thầy/Cô là Chủ tịch các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM
Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trân trọng gửi Quý Thầy/Cô một số nội dung công tác sau:
1. Bảng thống kê các hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM đã triển khai từ ngày 04/4 đến ngày 11/4/2014 (xem file đính kèm).
2. Hiện nay, đã có Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2014; Đề nghị các đơn vị liên hệ Văn phòng Công đoàn để nhận.


Trân trọng.


Tập tin đính kèm: HOAT_DONG_DA_TRIEN_KHAI_TU_NGAY_4-4_DEN_NGAY_11-4[1].doc